Tudi starejši od 60. let so lahko prostovoljci
sreda, 15.8.2018
 
 

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017, za katerega je podatke prispevalo 1650 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, je razvidno da je največji delež prostovoljcev moškega (16%) in ženskega spola (23%) ravno v starostni skupini nad 60 let.


Kot prostovoljci morda nekomu povrnete voljo do življenja

V okviru Slovenske filantropije deluje Prostovoljni servis, ki ljudem zagotavlja prostovoljno pomoč.“Enostavno ne najdem besed – kar je za mene nekaj novega, kako naj se vam zahvalim za pomoč oz. posredovanje. Gospod T., prostovoljec, s katerim ste me povezali in ga priporočili, je moj varuh, moj prijatelj in ne predstavljam si življenja brez njegovih obiskov, sprehodov, razgovorov, debat, skratka najinega druženja,” je svojo izkušnjo z druženjem s prostovoljcem opisala starejša uporabnica servisa. “V življenju še nisem srečala človeka, ki bi mu tako zaupala in ob katerem bi se tako dobro počutila. Po bolezni sem izgubila vso voljo do življenja, saj sem se počutila oropano za vse. Naenkrat sem se znašla na robu in izključena iz vsakdana. Sedaj napredujem tudi zdravstveno in sem vedno manj odvisna od zdravil in gibljivost je zadovoljiva (hodim brez palic). Bistveno pa je, da sem se tudi psihično pobrala in se zopet veselim vsakega dneva! Za vse gre zahvala T. in vam,” pravi zadovoljna gospa.

Pri Slovenski filantropiji smo preverili, kako se jim starejši od 60. let lahko pridružijo kot prostovoljci. Na vprašanja je odgovarjala Tjaša Arko, vodja programa prostovoljstvo.
 
V katere dejavnosti se lahko seniorji vključijo pri vas?
Slovenska filantropija seniorje kot prostovoljce vključuje v številne aktivnosti, ki potekajo v okviru medgeneracijskih skupnostnih centrov Hiš Sadeži družbe, ki delujejo v Murski Soboti, Žalcu, Metliki, Črnomlju, Vipavi in Logatcu. Aktivnosti kot so učna pomoč, kuharske delavnice, spoznavanje zdravilnih rastlin, družabne igre (šah, tarok), šiviljske delavnice  in številne druge, spodbujajo socialno vključevanje starejših in mladih, tesnejše povezovanje in sodelovanje med generacijami ter kvalitetno preživljanje prostega časa. V Ljubljani se starejši največ vključujejo v socialnovarstveni program Prostovoljski servis, tako da obiskujejo osamljene, nudijo podporo pri prihodu iz bolnišnice, skratka enkrat do dvakrat na teden pomagajo ljudem v stiski. Nekateri pomagajo tudi migrantom pri učenju slovenščine in drugih predmetov. Med seniorji na Slovenski filantropiji bi izpostavili našo predsednico dr. Anico Mikuš Kos in dr. Aleksandra Dopliharja, ki vodi ambulanto za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja.
 
Koliko seniorjev je že vključenih v prostovoljske dejavnosti?
Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017, za katerega je podatke prispevalo 1650 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, je razvidno da je največji delež prostovoljcev moškega (16%) in ženskega spola (23%) ravno v starostni skupini nad 60 let. V preteklem letu je bilo v tej starostni skupini aktivnih 112.916 prostovoljcev, kar predstavlja 38,77 % vseh prostovoljcev.

Za kakšne dejavnosti gre in na katerih območjih?
Delež prostovoljk je najvišji na področju socialne dejavnosti, prostovoljci pa predvidoma največ dela opravijo na področju civilne zaščite in reševanja. Mnogi se vključijo v organizacije in društva, ki jih že poznajo, drugi, še posebej v večjih mestih, pa najdejo dela preko posredovalnice prostovoljskih del, ki se nahaja na spletni strani prostovoljstvo.org.
 
Kje je prostovoljska pomoč seniorjev trenutno najbolj zaželena?
Izkušnje in veščine starejših so tudi v prostovoljstvu vsekakor neprecenljive.  Vedno, ne glede na starost prostovoljcev, je najbolj zaželeno tisto delo, ki ga prostovoljci opravljajo s srcem. To pomeni, da vsak preden prične s prostovoljstvom premisli, na katerem področju bi resnično želel prispevati, koliko časa ima na voljo ter katera znanja in izkušnje že ima, oziroma katera si želi pridobiti.


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

Save Save Save

http://www.seniorji.info/ZANIMIVOSTI_Prostovoljstvo_spreminja_zivljenja